favicon hast architect brugge

Hast Architect werkt uw architectuurontwerp in regio Brugge uit volgens de deontologie en in nauw overleg met de bouwheer. Ons takenpakket start met het in kaart brengen van uw wensen en eindigt met de oplevering en de nazorg.

How we work

Hast Architect werkt uw architectuurontwerp in regio Brugge uit volgens de deontologie en in nauw overleg met de bouwheer. Ons takenpakket start met het in kaart brengen van uw wensen en eindigt met de oplevering en de nazorg.

Let’s meet! - kennismaking

Tijdens een eerste vrijblijvend gesprek begeleiden we u bij de aankoop van de woning of adviseren we u bij een bezoek ter plaatse indien u al een woning of bouwgrond gekocht heeft. We brengen uw wensen in kaart en we overlopen uw verwachtingen, het beschikbare budget, de materialisatie, de vormelijke stijl, noem maar op. U mag ook steeds uw verwachtingen verduidelijken aan de hand van referenties. In een eerste fase analyseren we het project in grote lijnen en zorgen we voor een rudimentaire bepaling van de hoofdafmetingen. Dit kan eventueel ook behandeld worden tijdens een tweede gesprek.

Let’s see! - voorontwerp

De projectdefinitie vertalen we naar een eerste voorontwerp, waarbij we eventueel ook enkele alternatieven voorstellen. Samen met de bouwheer overlopen we het voorontwerp en passen we dit aan tot we een definitieve versie bereiken. Dit voorontwerp bestaat uit 2D- en/of 3D-beeldmateriaal en toetsen we af aan de diverse regelgevingen met betrekking tot stedenbouw en energie. Bij een verdere uitwerking van het project vervolledigen we de opmetingen.

Let’s do! - omgevingsvergunning

We vullen het definitief voorontwerp aan met alle modaliteiten voor de bouwvergunning. Hierbij worden ook al de beginselen voor het uitvoeringsontwerp aangevuld. Indien er opmerkingen zouden komen op de aanvraag, wordt dit nog tijdens de procedure aangepast. We zorgen voor een correcte begeleiding en ondersteuning bij de aanvraag.

Let’s build! - uitvoeringsdossier en werfopvolging

De opmaak van de stabiliteitsberekening en de energieprestatieberekening integreren we in het architectuurontwerp. Samen met de bouwheer bepalen we hoe uitgebreid dit dossier zal zijn. Tijdens deze fase starten we met de opmaak van het uitvoeringsontwerp en concretiseren we alle materialen en technieken. Bij complexere dossiers maken we een technisch bestek en een meetstaat op. We zorgen voor begeleiding bij de aanbesteding. Zo bieden we ondersteuning bij de keuze van aannemers en de vergelijking van de offertes. We staan de bouwheer bij tijdens de werfopvolgingen en we organiseren op regelmatige basis werfvergaderingen waarbij zowel de bouwheer als aannemer aanwezig zijn. We controleren de uitvoering op technisch vlak en toetsen dit aan het plan.

Let’s live! - oplevering

We bieden advies bij de oplevering van uw nieuwbouw of renovatie. Bij de nazorg blijven we bereikbaar voor de bouwheer. Zo kan u genieten van het eindresultaat waar we samen naartoe hebben gewerkt. Nu is de fase van het genieten aangebroken!